Laitesukelluksen jatkokurssit

Jatkokursseja järjestetään kysynnän mukaan, minimi oppilasmäärä on 4, ilmaise siis halusi päästä jatkokursseille kerhon vastuukouluttajalle.

CMAS Two Star Diver

CMAS Two Star Diver ‐kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto‐, taito‐ ja kokemustaso 

 • Keskisyvien (20‐30 metrin syvyysalue) suoranoususukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen ilman CMAS Dive Leaderin tai CMAS‐kouluttajan valvontaa, edellyttäen että hänen sukellusparillaan on vähintään samantasoinen koulutus. 
 • Paineilman käyttämiseen hengityskaasuna 
 • Yösukellusten toteuttamiseen. 
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, joissa suora pintaannousu on mahdollista. 
 • Sukeltamiseen olosuhteissa, jotka ovat vastaavat tai paremmat kuin missä koulutus on suoritettu. 

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS Two Star Diver ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 15-vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 
 • CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset täyttävä kortti. 
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen. 

CMAS suosittelee voimakkaasti, että jo CMAS Two Star Diver ‐sukeltajat suorittaisivat hätäensiapu‐ ja hapenantokoulutukset. 

CMAS Two Star Diver ‐kurssille osallistujan kannattaa suorittaa rescuekurssi P2 kurssin lisäksi nk. Combokurssina (kts. Erikoiskurssit-kohta), useimmiten ne järjestetään myös perätysten.

CMAS Three Star Diver

CMAS Three Star Diver -kurssin tavoitteena on esitellä sukellusjohtamisen perusteita kokeneille CMAS Two Star Diver –sukeltajille. Tämä mahdollistaa heille sukellusten suunnittelemisen, järjestämisen ja toteuttamisen suositeltuun 40 metrin enimmäissyvyyteen, ja toisten harrastesukeltajien johtamisen (Dive Leader) avovedessä turvallisella sekä pätevällä tavalla huomioiden heidän valmiutensa ja koulutustasonsa. 

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, asiantuntijatasoiset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso avovesisukellustapahtumien suunnittelemiseen, järjestämiseen ja toteuttamiseen, sekä toisten harrastesukeltajien johtamiseen turvallisella ja pätevällä tavalla. 

CMAS Three Star Diver –sukeltajalla on valmiudet: 

 • Sukeltaa 40 metrin enimmäissyvyyteen  
 • Johtaa sukeltajia yösukelluksilla  
 • Johtaa kaikkia sellaisia sukellustapahtumia, joilla tapahtuvaan sukellustoimintaan hänellä on itsellään tarvittava koulutus tai erikoiskoulutus  
 • Suunnitella ja toteuttaa sukellusympäristön ja sukellustoiminnan vaatimusten mukaisia pelastustoimenpiteitä.  
 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.    

Etenkin silloin, kun CMAS Three Star Diver toimii sukellusjohtajan tehtävissä, hänestä käytetään CMAS:n standardeissa nimitystä CMAS Dive Leader. 

Kurssin ennakkovaatimukset

CMAS Three Star Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. 

Hänellä on oltava:

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti. 
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti. 
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. 
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys. 
 • Vähintään 60 kirjattua avovesisukellusta, tai vähintään 50 avovesisukellusta, joiden yhteenlaskettu sukellusaika on vähintään 25 tuntia. Sukelluksista vähintään 40 tulee olla suoritettu CMAS Two Star diver –kortituksen jälkeen. 
 • Kirjatuista avovesisukelluksista vähintään 30 tulee olla suoritettu niin monipuolisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa kuin mahdollista, jotta voidaan varmistua oppilaan laajasta kokemuksesta. Esimerkkejä vaativammista sukelluksista ja olosuhteista voivat olla:   
 • Kuivapukusukellukset 
 • Yösukellukset 
 • Sukellukset rajoitetussa (alle 2 metrin vaakanäkyvyys) näkyvyydessä 
 • Keskisyvät sukellukset 20-30 metrin syvyysalueelle 
 • Hylkysukellukset 
 • Sukellukset virtaavassa vedessä 
 • Sukellukset kylmässä vedessä 
 • Jääsukellukset 
 • Hallitsee vedenalaisen suunnistamisen 
 • Mikäli oppilaan sukelluskokemuksiin ei sisälly edellämainituissa olosuhteissa suoritettuja sukelluksia, oppilaan kokemuspohjaa tulee laajentaa suuremmalla määrällä kirjattuja avovesisukelluksia. 
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu. 

Lisätietoja kursseista voi kysellä kerhon kouluttajilta (alla) tai Sukeltajaliiton sivuilta P2 ja P3.

Teemu Holma
Teemu Holma
Vastuukouluttaja, Johtokunta
teemu.j.holma(ät)gmail.com
040 706 5835
Janne Koskimäki
Janne Koskimäki
Kouluttaja, Laitevuokraus, Kompressorit
janne.koskimaki(ät)netikka.fi
040 554 0824