Kaatialan, kuva Petri N

Erikoiskurssit

Erikoiskurseja pidetään kysynnän mukaan, ilmoita halukkuutesi osallistua kursseille kouluttajille.

CMAS Rescue Diver

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan. 

Kurssin aikana oppilas 

 • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin. 
 • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua. 
 • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista sekä sukellusonnettomuuksien ensiavusta. 
 • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä. 
 • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin. 
 • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja. 
 • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja. 
 • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä. 

CMAS Rescue Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa 

 • Ennaltaehkäistä sukellusonnettomuuksien syntyä. 
 • Tunnistaa hätätilanteen. 
 • Auttaa hätätilanteessa olevaa sukeltajaa. 
 • Toimia oikein hätätilanteessa. 
 • Johtaa pelastustoimia. 
 • Antaa ensiapua siihen asti, kunnes uhri pääsee pelastusalan tai terveydenhoitoalan ammattilaisten hoitoon. 

CMAS Rescue Diver -kurssi ei anna lisää sukelluksellisia valmiuksia. CMAS Rescue Diver voi tehdä sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit. 

CMAS Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava 

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon yhteisöjäsenen kautta. 
 • CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti. 
 • Vähintään 20 avovesisukellusta, jotka on kirjattu sukelluspäiväkirjaan. 
 • Voimassaoleva hätäensiapu- ja hapenantopätevyys. 
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 
 • Riittävä uimataito  
 • vähintään 200 metrin yhtäjaksoinen uinti ilman apuvälineitä 
 • vähintään 10 minuutin yhtäjaksoinen kellunta ilman apuvälineitä 
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen. 

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu. 

Rescue diver- kurssi kannattaa suorittaa jatkokurssin yhteydessä nk. Combokurssina, pakollista näin ei ole tehdä, kysy lisää kouluttajilta.  

CMAS Dry Suit Diver

CMAS Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat kuivapukusukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Dry Suit Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vastaavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla. 

CMAS Dry Suit Diver -kurssi ei anna lisää valmiuksia sukellusten syvyyden tai muun vaativuuden suhteen. CMAS Dry Suit Diver voi tehdä kuivapukua käyttäen sellaisia sukelluksia, joihin hän on erikseen suorittanut asianmukaiset kurssit. 

CMAS Enriched Air Nitrox Diver

Kerholla ei ole Nitrox täyttömahdollisuutta, mutta tämän kurssin kouluttaja hoitaa analysoitavat kaasut ja laitteet paikalle.   

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa: 

 • Analysoida nitroksiseoksia 
• Merkitä nitroksipullot oikealla tavalla 
• Suunnitella suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla 
• Toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävää vakioseosta käyttäen toisen, vähintään samantasoisen koulutuksen omaavan sukeltajan parina. 

Kurssin ennakkovaatimukset 

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava 
• Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 
• Joko oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla, jonka yhteydessä järjestetään samaan aikaan myös CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssi, 
• tai CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti. 
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 
• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen. 

CMAS Ice Diver

CMAS Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Ice Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot, taidot ja kokemustaso, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavantasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina. 

CMAS Ice Diver -kortitettu sukeltaja 

 • Tuntee jäätävissä olosuhteissa ja jään alla sukeltamisen riskit 
 • Osaa valita olosuhteisiin sopivat varusteet 
 • Hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen taidot jääsukellusolosuhteissa 
 • Osaa sukeltaa merkinantoköydellä ja käyttää turvallisuusmerkkejä 
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia jääsukelluksia. 

CMAS Ice Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava 

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jatkokurssitasoinen kortti.  
 • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 on suoritettu CMAS Two Star Diver -kortituksen jälkeen. 
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen. 

Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kuivapukukortti ja vähintään 10 sukelluksen kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta. 

Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kuivapukukortti. Lisäksi oppilaalla täytyy olla kokemus vähintään kymmenestä sukelluksesta kuivapukua käyttäen. 

CMAS Compessor Operator 

CMAS Compessor Operator -kurssin tavoitteena on perehdyttää sukeltaja paineilmakompressorin käyttöön. CMAS Compressor Operator -kortitetulla sukeltajalla on tarvittavat tiedot ja taidot käyttää kompressoria turvallisesti sekä täyttää sukelluspulloja paineilmalla. 

Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa 

 • Tunnistaa pullomerkinnät 
 • Tarkastaa, ovatko täytettävät pullot määräysten mukaisia 
 • Erottaa pullomerkintöjen perusteella pullot, jotka on täytetty muulla kaasulla kuin paineilmalla 
 • Päättää, milloin pullo pitää jättää täyttämättä 
 • Käyttää kompressoria turvallisella tavalla 
 • Täyttää sukelluspulloja paineilmalla turvallisella tavalla 
 • Tehdä oikeat merkinnät täyttöpäiväkirjaan 

CMAS Compressor Operator -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänen tulee olla rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta. 

Katso lisätietoja kursseista Sukeltajaliiton kurssivalikosta.

Teemu Holma
Teemu Holma
Vastuukouluttaja, Johtokunta
teemu.j.holma(ät)gmail.com
040 706 5835
Janne Koskimäki
Janne Koskimäki
Kouluttaja, Laitevuokraus, Kompressorit
janne.koskimaki(ät)netikka.fi
040 554 0824