kurssi oli toimintapainoitteinen

Ensiapukoulutus

Seura järjestää ensiapukoulutusta, jossa huomioidaan erityisesti sukellustapaturmissa
tarvittavat ensiaputaidot. Koulutus perustuu Divers Alert Network Europen (DAN) koulutusohjelmaan. Järjestämme
ensiapukursseja vuositain Suosittelemme kaikkia sukeltajia kouluttautumaan ensiaputaitoisiksi.

Ensiapukursseista ota yhteyttä vastaavaan kouluttajaan (alla).

Sukellus tuo omat haasteensa avunanto tilanteeseen.
Sukellus tuo omat haasteensa avunanto tilanteeseen.

DAN Basic Life Support & Defibrillation (BLS(D))

Hätäensiapukurssi, jolla harjoitellaan sukeltajan peruselintoimintojen ylläpitoa. Kurssi kestää
vähintään 5 tuntia.

Kurssin aikana käydään läpi
• elvytyksen periaatteet
• itsensä suojaamisen periaatteet
• tilannearviointi: onko tilanteeseen turvallista mennä
• peruselintoimintojen ylläpito
• sukeltajan peruselintoimintojen tarkistaminen
• elvytys kun henkilö ei hengitä
• tukkeumien poisto hengitysteistä
• ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
• sokin hoito
• automaattisen defibrillaattorin käyttö

DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies

Hapenannon peruskurssi. Kurssi kestää vähintään 4 tuntia.

Kurssin aikana käydään läpi
• happiensiapulaitteet
• hapenannon riskit ja edut sukellusonnettomuuden yhteydessä, miksi hapenanto
sukellusonnettomuudessa on normaali käytäntö
• ihmisen hengitys- ja verenkiertojärjestelmä
• mikä aiheuttaa sukeltajan vammoja ja ongelmia
• laajenevan kaasun aiheuttamat vammat
• sukeltajantauti.

DAN On-site Neurological Assessment for Divers

Kurssilla opitaan tekemään neurologinen arviointi mahdollisesti loukkaantuneelle sukeltajalle.
Kurssin kesto 3 tuntia. Pääsyvaatimuksena suoritettu DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving
Injuries -kurssi.

Kurssilla käydään läpi
• aiemmin opittujen tietojen kertaus
• arvioitavat viisi osa-aluetta
• sukellushistorian ja aiemman terveydentilan kartoittaminen
• neurologisen arvioinnin suorittaminen.

Lisätietoja kursseista voi kysellä kerhon kouluttajilta (alla) tai Sukeltajaliiton ja DAN sivuilta.

Paula Mylläri
Varapuheenjohtaja, Ensiapukoulutus
paula.myllari79(ät)gmail.com
050 359 2258